چرا میتوانیم به شما اعتماد کنیم؟ کلیک کنید
با ما در تماس باشید 09123499733
چرا میتوانیم به شما اعتماد کنیم؟ کلیک کنید
با ما در تماس باشید 09123499733

شماره حساب های ما

بعد از واریز وجه خود در ساعات 10 صبح الی 6 عصر تلفنی یا تلگرامی یا پیامکی اطلاع دهید

شماره کارت بانک پارسیان
8484 - 6205 - 0610 - 6221
شماره حساب بانک پارسیان
00201211728009
شماره شبای بانک پارسیان
IR190540104680021211728009
....................................................
شماره کارت بانک سامان
9566 - 3158 - 8610 - 6219
شماره حساب بانک سامان
841-800-2495075-1
....................................................
شماره کارت بانک ملت
9001 - 3202 - 3378 - 6104
شماره حساب بانک ملت
1918643204
شماره شبای بانک ملت
IR620120010000001918643204
....................................................
شماره کارت بانک ملی ایران
4063 - 4541 - 9918 - 6037
شماره حساب بانک ملی ایران
0305079058000
شماره شبای بانک ملی
IR500170000000305079058000

تمام حساب ها به نام آقای "محمد عیوق"